Connect eller Connect with STRAVA

Du må koble til Facebook

Her ser du en sammenligning mellom deg og dine venner på facebook, som er koblet mot en Bikerank-profil. For å koble Facebook mot Bikerank trykker du på Connect knappen øverst i høyre hjørnet, og tillater koblingen. For å søke på alle dine Facebook-venner, også de som ikke bruker Bikerank, velg Se Alle. (Pass på å bare koble de du er sikre på er samme person.)